पुण्यातील बांधकाम क्षेत्र आता पुन्हा उभारी घेत असून सदनिकांचे बांधकाम होण्याच्या प्रमाणात 106 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. Archives - CM NEWS INDIA

पुण्यातील बांधकाम क्षेत्र आता पुन्हा उभारी घेत असून सदनिकांचे बांधकाम होण्याच्या प्रमाणात 106 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

पुणे, 06 जुलै, 2022 : पुण्यातील बांधकाम क्षेत्र आता पुन्हा उभारी घेत असून सदनिकांचे बांधकाम होण्याच्या प्रमाणात 106 टक्क्यांनी वाढ

Read more