आंबेडकर वसाहत या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातुन आणि हेमंत भाऊ बागुल यांच्या प्रयत्नातुन मोफत लसीकरण (कोविशिल्ड) करण्यात आले. Archives - CM NEWS INDIA

अण्णा भाऊ साठे वसाहत सहकारनगर न-२ ,आंबेडकर वसाहत या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातुन आणि हेमंत भाऊ बागुल यांच्या प्रयत्नातुन मोफत लसीकरण (कोविशिल्ड) करण्यात आले.

आज दि.३१/८/२०२१ रोजी अण्णा भाऊ साठे वसाहत सहकारनगर न-२ ,आंबेडकर वसाहत या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातुन आणि हेमंत भाऊ बागुल

Read more