मोकाट प्राणी व पक्षांना खाण्यासाठी अन्न रोज देतात -

मोकाट प्राणी व पक्षांना खाण्यासाठी अन्न रोज देतात

देशात ग्रामीण व शहरी भागात मोकाट प्राण्यांचे प्रमाण मोठे आहे प्राणी व पक्षांना खाण्यासाठी अन्न देखील मिळत नाही यातून अनेक प्राणी ,पक्षी अन्नाचा शोध घेत असतात .

Leave a Reply

Your email address will not be published.