पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष धर्मेंद्र सातव यांच्या नेतृत्त्वाखाली अपंग बांधवांच्या विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर झोपून आंदोलन -

पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष धर्मेंद्र सातव यांच्या नेतृत्त्वाखाली अपंग बांधवांच्या विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर झोपून आंदोलन

पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष धर्मेंद्र सातव यांच्या नेतृत्त्वाखाली अपंग बांधवांच्या विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर झोपून आंदोलन

पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष धर्मेंद्र सातव यांच्या नेतृत्त्वाखाली अपंग बांधवांच्या विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर झोपून आंदोलन

Leave a Reply

Your email address will not be published.